- Но как стана така – запита Адсон с възхищение, – че успяхте да разгадаете тайната на библиотеката, наблюдавайки я отвън, а не успяхтe да го сторите, докато бяхте в нея?

- По същия начин Бог познава света, защото го е замислил така, сякаш гое гледал отвън, преди да е бил създаден, докато ние не знаем правилото, по което е създаден, защото живеем в него, след като е бил вече създаден.

- Значи нещата могат да бъдат опознати, като ги гледаме отвън!

- Само творенията на изкуството, защото посредством нашия ум ние следваме действията на техния творец. Но не и творенията на природата, защото те не са дело на нашия ум.

Цитат от „Името на розата“ от Умберто Еко