Тръгнах на похода до Родопите с известни предубеждения, тъй като предходното ми посещение в тази планина не ми донесе особени (в смисъл положителни) емоции. Може да се каже, че въобще не познавам Родопите, което се потвърди и сега при настоящото ми посещение – имах много генерална грешна представа, че тази планина е предимно широколистна, а [...]