Ако у някого се пробужда някаква потребност – води ли към нещо добро старанието ни да заглушим тая му потребност? Как е според тебе? Не е ли тъй? Не, такова старание не води до нищо добро. То води само до това, че потребността добива прекалено голям размер – то е вредно или пък взема фалшива [...]