„Ако искаш да достигнеш небето, трябва да се научиш да летиш. Ако искаш да докоснеш слънцето, трябва да се научиш да не гориш.“ Румен Рускин