Коледа е времето на равносметки, очаквания, надежди, обещания (включително пред самия себе си). Често не всичко, което сме си мечтали или поставили за цел, се е осъществило. Защо ли?

Много подходящ момент да си припомним, че не само подходящите обстоятелства са необходимо и достатъчно условие да се случат мечтите ни. Всъщност това зависи най-много от нас самите. Най-ценното нещо, смисъла в живота ни е ИЗБОРЪТ. Всеки жест, всяка постъпка, всяка мисъл, всяко решение ни водят към определен път. Ако ценим и отделяме достатъчно внимание на тази най-голяма възможност в нашия живот – възможността да избираме, по-лесно ще си отговаряме на въпросите, ще имаме по-целенасочени търсения, по-малко ще упрекваме другите за собствените си грешки и неуспехи.

Едно хванато в движение радио интервю днес ми даде много интересна идея: Поставянето на цели и обещания за Новата година трябва да се материализира на лист хартия и пред близък човек, иначе сме склонни да ги забравим или омаловажим във водовъртежа на ежедневието … чак до следващата Коледа. А всъщност май само на празници като Коледа мислим за най-важните неща и отделяме дължимото време на най-близките ни.

Наздраве!