Не на всяко пламнало огънче трябва да позволим да се разгори. Има такива, за които със сигурност знаем, че ако им позволим да се разгорят, в крайна сметка ще ни изпепелят. Тези пламъчета трябва да се угасват