„Ако искаш да достигнеш небето, трябва да се научиш да летиш.
Ако искаш да
докоснеш слънцето, трябва да се научиш да не гориш.“

Румен Рускин