Не е достатъчно да ти се иска,
трябва и да ти стиска…

Добавка 17.06.2009: Кураж, другари!