Ако доброто има причина, то не е вече добро; ако има последица – наградата, също не е добро. Значи, доброто е извън веригата от причини и последици.

Цитат от „Ана Каренина“ на Л. Н. Толстой