- Ние ви подложихме на изпитание – продължи Воланд, – не молете никога и за нищо! Никога и за нищо, особено по-силните от вас. Те самите ще ви предложат и самите ще ви дадат всичко. Седнете, вие сте горда жена!

Цитат от „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков